Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Status inwestycji

2017-05-29

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że na bieżąco odbywają się spotkania robocze z pracownikami merytorycznymi Urzędu Gminy Jaworzno oraz instytucjami i organami nadzorującymi procesy inwestycyjne.

Trwają przygotowania do realizacji etapu prac związanych z pozyskaniem prawa drogi dla nowobudowanego odcinka.

Stan realizacji prac

2017-04-26

W minionych tygodniach kontynuowane były prace nad dokumentacją planistyczną. Na bieżąco będziemy informować Państwa o stanie zaawansowania prac przy opracowywaniu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla modernizacji linii 220 kV relacji Byczyna – Jamki, Byczyna – Koksochemia. Zachęcamy do systematycznego odwiedzania strony dedykowanej przedmiotowej inwestycji.

Informacje o inwestycji

2017-03-23

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że w zakładce „Materiały do pobrania” znajduje się folder informacyjny przedsięwzięcia, w którym m.in. znajdą Państwo opis etapów prac związanych z modernizacją linii 220 kV relacji Byczyna - Jamki, Byczyna – Koksochemia.

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie.

Rada Miejska w Jaworznie przystąpiła do sporządzenia MPZP

2017-02-15

W dniu 31 stycznia 2017 roku Rada Miejska w Jaworznie Uchwałą Nr XXV/371/2017 na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), przystąpiła do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nowego odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki w Jaworznie.

Status inwestycji

2017-01-25

Szanowni Państwo miło jest nam poinformować, że na obecnym etapie trwają prace planistyczne związane z modernizacją linii 220 kV relacji Byczyna - Jamki, Byczyna – Koksochemia.

Zachęcamy do uważnego śledzenia strony inwestycji, na której znajdą Państwo najbardziej aktualne informacje dotyczące zadania. Przypominamy również, że wszystkie sugestie, pytania oraz wątpliwości związane z inwestycją można kierować do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.

Zawarcie umowy na realizację inwestycji

2016-12-23

23 maja 2016 roku w Warszawie, PSE S.A. i PBE Elbud w Katowicach Sp. z o.o., zawarły umowę na wykonanie prac modernizacyjnych na napowietrznych liniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 220 kV relacji Byczyna - Jamki i Byczyna - Koksochemia oraz przebudowę odcinka linii Byczyna - Jamki.